Om laget

AURE KUNSTLAG

Laget ble stiftet i 1995 under navnet LÅNNA KUNST OG HANDVERKSLAG.

Laget skiftet navn til Aure Kunstlag på Årsmøtet 2007.

Laget skiftet navn til AURE KUNST OG HANDVERKSLAG i 2018


Vårt mål er å skape et levende miljø der alle former for kreativitet og skapertrang innen kunst og handverk har gode vekstvilkår.

 

Aktiviteter:

Utstillinger, medlemskvelder, kurs, turer/ekskursjoner, arbeidsfellesskap m.m.

Laget er tilsluttet Norske Kunstforeningers Landsforbund (NKLF)

Medlemsskap:

Enkeltmedlem: 300,- kr

Familie: 400,- kr

Betales til konto nr: 4068 10 63627