Arbeid

2002

Lørdag 9.mars 2002 - Flyttedag !

Aure Entrepenering hadde bygd en kjelke av stålbjelker under huset, på denne ble huset dratt langs veien av store maskiner fra Dagfinn Stormyr. Hele operasjonen gikk uten nevneverdige problemer, ikke ei rute ble knust - imponerende arbeid !

Taket måtte av pga vekta under flyttinga og lagt på plass igjen etter at det var kommet på plass på tomta, her hadde vi en kjempedugnad med mange folk involvert.

Se video av flyttinga

Flyttedag

Oktober 2002

Etter flyttinga i mars sto det videre arbeidet med kommunehuset stille helt fram til september, delvis p.g.a. uklarhet om den endelige plasseringa på tomta.

I uke 43 ble arbeidet med å få på plass murene påbegynt.Mai 2003

Vinteren kom og gikk nesten uten snø, det var planen at huset skulle trekkes på snøen på plass på murene, men slik gikk det ikke. Istedet ble huset nå jekket opp og trukket på plass ved hjelp av stålbjelker og rundstokker.

2003 - 2010

Se bilder fra arbeidet

Mai 2010 - Klart til åpning

Hva har vi fått til så langt?

Utvendig er huset malt og vinduer er restaurert, det ene hjørnet var råttent, her er det satt i stand og satt inn vindu, og huset har fått ny pipe. "Blondene" oppunder tak og møner er også restaurert eller laga nytt. Inngangspartiet ble delvis tatt av under flyttinga, det er restaurert med nytt gelender på trappa og satt på plass igjen. Vi har laga ny trapp i inngangspartiet, og uteområdet er rydda og grusa.

Innvendig har vi pussa opp 1 etg:

I det største rommet som vi kaller storsalen, var det mange små rom da vi overtok huset, vi har revet en del lettvegger og fått ett stort som slik det opprinnelig var.

I den andre enden av huset er lillesalen, nytt kjøkken og nytt våtrom og wc. Lillesalen er møblert, det har blitt et kjempekoselig rom, og vi prøver å få til åpen lørdagskafè i sommer.

I alle rom var de opprinnelige tak, gulv og vegger dekt med diverse plater, her har vi hatt en kjempejobb med å fjerne plater og trekke ut en million spiker. Vegger har blitt pusset, noen malt. I våtrom /wc er det lagt nytt panel og belegg på gulvet, samt nye dører. I kjøkkenet er det også nytt panel på veggene.

Det er også gjort en stor innsats med å legge opp hele det elektriske anlegget i 1. etasje.

Så langt har vi 1. etg omtrent ferdig, 2 etg har vi ikke gjort mye med, men vi har planer for den også, og det gjenstår en del arbeid på uteområdet, så det er masse å gjøre for de som har lyst til å vœre med.