2014

2014

Vårutstilling


Tone Iren Lyngstad

keramikk
se bilder fra utstillinga .......

7. - 15. juni

Pinseutstillinga


Eva Willix


olje / acryl malerier, avarell rammet inn i mosegrodde planker og trykk av malerier på herdet glass

Salte Kyss I og Salte Kyss II er laget av

Shwan Dler Qaradaki.


Filmene er laget som digitale billedfortellinger, der kunstverk i ulike teknikker forteller Qaradaki´s livshistorie. Som 13-åring flyktet han fra irakisk Kurdistan til Iran på grunn av Saddam Husseins angrep på Kurdistan. I 1997 kom han til Norge, etter to års flukt gjennom Asia og Europa. I Norge har han hatt den usikre statusen som MUF´er (Midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening) og har levd med utryggheten om han kunne bli her eller ikke. Sommeren 2011 fikk han endelig beskjed om at han har fått varig oppholdstillatelse i Norge.


I Salte Kyss skildrer Qaradaki barndommen i Kurdistan, ungdomstid på flukt og voksentid på vent i Norge med en personlig inderlighet som gjør oss direkte involvert i det vi ser.


Flyktninger og asylsøkere er for mange av oss en ansiktsløs gruppe mennesker som ikke angår oss direkte. Derfor kan vi ha stereotypiske oppfatninger av hvem de er, og kan ha vanskeligheter for å se enkeltindividene. Salte Kyss er viktig for å menneskeliggjøre flyktninger og asylsøkere. Det å øke forståelsen mellom folk fra ulike kulturer, og det å undersøke hva det betyr å leve i et flerkulturelt Norge, er noen av Qaradakis intensjoner med filmene.


Shwan Dler Qaradaki (født i 1977) kom til Norge som politisk flyktning i 1999, og tok en mastergrad i Kunstfag på Kunsthøgskolen i Oslo i 2009. Shwan Dler Qaradakis kunst problematiserer identiteter i en multietnisk og multikulturell verden. Som liberal muslim med kurdisk bakgrunn, og med tretten års opphold i Norge befinner han seg innenfor et spenningsfelt av muligheter, tradisjoner, brudd og fordommer. Qaradaki arbeider innenfor ulike medier som tegning, maleri, foto, installasjon og video ¬— han tar i bruk det mediet han anser som relevant i forhold til innhold.

http://qaradaki.weebly.com/


Salte Kyss presenteres i et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Kulturbyrået Mesén.