2020

2020

Koronapandemien førte til at nesten all aktivitet i laget gikk i dvale, men vi klarte likevel å gjennomføre ei utstilling.


I år feiret Aure kunst og handverkslag 25 års aktivtet, og i Aureveka markerte vi dette.

24. juli

Jubileumsutstilling

Kunstlaget feirer 25 år!

 


Fotoutstilling

Edgar Glomnes

Hanna Thevik

Jon Leirdal

 


Utstilling av Kunstlaget sine plakater gjennom 25 år


Se bilder fotoutstilling

Plakatutstilling

Til Aure historielag si Årbok i år bidro vi med en artikkel om historia til det gamle kommunehuset, for det meste siden vi tok over huset og fram til i dag.


Les artikkelen her .....